Fastigheten på Dalagatan 1 kan komma att säljas

Publicerad: 1 mars 2023

Strategiutskottet i Orsa beslutade under tisdagen att det kommunala bolaget Orsa Lokaler AB får sälja fastigheten på Dalagatan 1. Det är nu upp till kommunfullmäktige att fatta beslut i denna principfråga - om försäljning är möjlig. Det finns ännu inga konkreta planer på försäljning, beslutet syftar till att ge bolaget möjligheten i framtiden.

Bild av fasaden på Dalagatan 1

Orsa Lokaler (OLAB) äger och förvaltar fastigheten Täkten 3, det vill säga den 4 693 kvadratmeter stora fastigheten på Dalagatan 1. Idag har kommunen sin Hälso- och sjukvårdsenhet (sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast) på källarplanet. På övervåningen har Grönklittsgruppen lokaler och en stor del av ytan är också företagshotell. I fastigheten finns också en restaurang.

Kommunen köpte fastigheten för att skapa utvecklingsmöjligheter för nya och befintliga näringsidkare, men anser nu att ägandet skulle passa bättre i privat form för att inte konkurrera på en marknad med näringsfastigheter.

Beslutet ger OLAB möjlighet att undersöka marknaden för försäljning

Om kommunfullmäktige den 3 april fattar beslut om att OLAB får sälja fastigheten så är det ett principbeslut, det innebär alltså inte med säkerhet att fastigheten säljs. OLAB får däremot möjlighet att undersöka marknaden och se om det finns eventuella köpare. Det blir slutligen bolagsstyrelsen i OLAB som fattar beslut om försäljning, om det skulle bli aktuellt.

Hyresavtalen skulle följa med i en eventuell försäljning och överlåtas till en eventuell ny ägare.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023