Bidrag för energieffektivisering i småhus

Publicerad: 27 juni 2023

Bidraget är möjligt att söka för permanenthus som värms upp med direktverkande el.

Det är två delar i bidraget. Det ena är värmesystemsåtgärder och det andra är klimatskärmsåtgärder. Bidrag får ges för att täcka högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder per småhus och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder per småhus.

Bidrag ges inte om bidragets storlek understiger 10 000 kronor. Detta bidrag kommer vara möjligt att söka från och med 3 juli 2023 via Boverkets e-tjänst.

Du hittar mer information på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 27 juni 2023