Därför avråds du från att bada i Orsa

Publicerad: 6 september 2023

Sommarens kraftiga regnande och höga vattenflöden har medfört problem på många håll runt om i Orsa, liksom resten av Dalarna. Ett för många kanske lite oväntat problem är att det gör vattendrag och sjöar mindre lämpade för bad.

Två barn står på stranden och tittar ut över Orsasjön. Foto.

Det regniga och svala sommarvädret har kanske inte varit direkt inbjudande, ens för de mer entusiastiska badgästerna. Men utöver de problem den kraftiga nederbörden och de stora vattenmängderna orsakar för infrastruktur, fastigheter och jordbrukare, så har det även gjort flera vattendrag och sjöar olämpliga för bad. Något som kan bero på olika saker.

– Bland annat kan det intensiva regnandet medföra att badvattenkvalitén försämras i vattendrag och sjöar eftersom skadliga ämnen och mikroorganismer spolas av och följer med flödet. Dessutom har det utförts nödutsläpp av utspätt avloppsvatten, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör i Moras och Orsas kommuner.

Nödutsläppen görs när det kommer in så mycket regn- och dagvatten i ledningarna att reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det - något som oftast sker i samband med kraftiga regn.

Avrådan från bad gick ut den 14 augusti, och ser tyvärr inte ut att tas bort inom den närmaste tiden.

– När vattennivåerna börjar återgå till det normala kommer kommunen att lyfta avrådan om bad. Men i nuläget är det mycket svårt att bedöma när det kan ske. Men vi följer utvecklingen noggrant, säger Niklas Sjödin.

Vattenståndet är i dagsläget cirka en meter högre än medianvärdet de senaste 20 åren.

Senast uppdaterad: 6 september 2023