Kommunens nya demenssjuksköterska stöttar personer med minnessvikt och anhöriga

Publicerad: 13 september 2023

Vår nya demenssjuksköterska är en nyckelperson för vården av personer med demenssjukdomar. Genom utbildning, handledning och samarbete med olika vårdinstanser, är en demenssjuksköterska en värdefull resurs för att förbättra livskvaliteten för dem som påverkas av demenssjukdomar.

Vår nya demenssjuksköterska Therese Nordgren tillsammans med Linda Fredriksson, enhetschef för hälso- och sjukvård. Foto.

Från vänster vår nya demenssjuksköterska Therese Nordgren tillsammans med Linda Fredriksson, enhetschef för hälso- och sjukvård.

En demenssjuksköterskas arbete sträcker sig över flera områden, exempelvis utbildning och stöd till omsorgspersonal. Det nära samarbetet med primärvård, biståndshandläggare och anhörigstöd är en viktig komponent för att säkerställa en helhetsinriktad och effektiv vård för dem som drabbas av minnessvikt och demens.

Om någon misstänker att de själva eller en närstående kan ha en demenssjukdom är det viktigt att först kontakta sin läkare på vårdcentralen. Läkaren kan påbörja en utredning och föreslå lämpliga åtgärder. Men det är också möjligt att söka rådgivning och information direkt från kommunens demenssjuksköterska.

– Vi är så glada att vi äntligen har fått en egen demenssjuksköterska. Det är väldigt efterlängtat och det är inte så vanligt att det finns en demenssjuksköterska i en liten kommun. Vi har vidareutbildat Therese Nordgren som jobbat i Orsa kommun sedan 2020 och som utbildat sig samtidigt som hon jobbat på Orsagården. Att Therese har kännedom om verksamheten sedan tidigare underlättar samarbetet med omsorgspersonalen och vår anhörigkonsulent.

– Nu ser vi fram emot att kunna göra en kvalitetshöjning i demensvården i Orsa kommun, fortsätter Linda Fredriksson, enhetschef för hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad: 13 september 2023