Historiskt spadtag markerar starten för ett nytt särskilt boende i Orsa kommun

Publicerad: 6 oktober 2023

Med det första spadtaget inleds nu byggnationen av Slipstenen, kommunens nya särskilda boende. Boendet är den största enskilda satsningen i kommunens historia. Det ska vara klart för inflyttning i januari 2027, och markarbetena startar inom kort.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Magnus Bjurman (S), kommunchef Marie Ehlin, kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) och regionchef Nils Staffansson från PEAB tar det första spadtaget för det särskilda boendet Slipstenen.

I dag har kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Magnus Bjurman (S), kommunchef Marie Ehlin, kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) och regionchef Nils Staffansson från PEAB tagit det första spadtaget på Storgärdet där kommunens nya särskilda boende kommer att byggas. Området är beläget väster om väg E45 i nära anslutning till affärsfastigheter, betesmark och flerfamiljsbostäder.

– I dag är det en glädjens dag. Vi har sen 2015 jobbat för att få till ett nytt äldreboende, och nu är vi här. Slipstenen kommer att bli ett landmärke för Orsa. Vi visar att vi är en offensiv kommun som satsar på våra äldre. Det här är första steget, nästa steg är att göra Lillåhem till trygghetsboende för äldre i aktiv ålder och därigenom öka antalet äldreboendeplatser i kommunen, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

– De första som kommer att hända nu under hösten är att markarbeten startar. Vi kommer att schakta bort översta marklagret för att sedan fylla på med sten. Det här gör vi för att marken ska stabilisera sig, säger Christer Käck, fastighetschef på Orsa Lokaler. Dalarnas museum kommer att övervaka schaktningen då det finns spår av en blästbrukslämning i området.

3D-skiss över Slipstenen. Illustration.

Skiss av Slipstenen, ritad av arkitektbyrån Wåhlin arkitekter.

Bakgrund

Orsa Lokaler AB (OLAB), kommunens helägda bolag, har fått i uppdrag av kommunen att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen på Storgärdet i Orsa. Kommunen kommer att stå som ägare och OLAB kommer att sköta driften.

Slipstenen kommer att innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Det kommer även inrymma kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.

Beräknad byggstart är hösten 2023 med inflyttning i januari 2027.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023