Kommunen höll extrainsatt möte med BRÅ för att samverka kring inbrott och förstörelse

Publicerad: 19 oktober 2023

Under torsdagseftermiddagen höll Orsa kommun ett extrainsatt möte med Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Polisen redogjorde för utredningsläget och kommunen beslutade om att sätta in extra rondering av väktare de kommande två helgerna för att skapa trygghet.

Flera personer i ett mötesrum i kommunhuset i Orsa.

På BRÅ ingår representanter från polisen, kommunens olika verksamheter, kommunala bolag och Företagarna. Under mötet på torsdagseftermiddagen berättade kommunpolis Johan Hed om de olika fall av inbrott och förstörelse som drabbat företagare de senaste dagarna.

– Utredningsläget är mycket gott, men utredningen är inte färdig. Det finns personer som är skäligen misstänkta men inte hörda. Det är samverkan med utsatta näringsidkare och kommunen som gjort att vi kommit så långt i utredningen, säger Johan Hed.

Ogrundade rykten – oskyldiga pekas ut

De senaste dagarna har det spridits rykten om att snus som stulits vid ett av inbrotten senare ska ha sålts på Orsaskolan. Ryktena är ogrundade och stämmer inte. Kommunen har varit i kontakt med flera unga som känt sig utpekade utifrån de uppgifter och bilder som spridits i sociala medier.

– Det två personer som är skäligen misstänkta i nuläget är två vuxna personer, säger kommunpolis Johan Hed.

Vad gör polisen och kommunen nu?

  • Polis patrullerar i Orsa. Under helgen kommer polisen att patrullera i Orsa när de inte behöver åka på andra akuta uppdrag.
  • Rondering av väktare. Kommunen kommer att beställa rondering av väktare den kommande helgen och nästa för att öka tryggheten.

– Orsa är i grunden ett väldigt tryggt samhälle. Det är bra att påminna sig om det. Självklart är det bra att vara vaksam på det man ser och höra av sig direkt till polisen. Men var försiktig med att sprida rykten, det kan leda till att fel personer pekas ut, säger kommunalråd Mikael Thalin (C)

Polisen och kommunen arbetar med ett gemensamt framtaget arbetssätt för att dokumentera problembilder som kallas Dokumentation av problembild, DAP. Dokumentationen innehåller kartläggning, orsaksanalys, mål, aktiviteter och uppföljning av problembilden.

– Eftersom vi under hösten 2022 hade en liknande problembild där vi upprättade en DAP så återanvände vi denna för att komma tillrätta med det som hänt i Orsa. Det har fungerat mycket bra i den här utredningen, säger Johan Hed.

Frågor om utredningen hänvisas fortsatt till polisen.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023