Fuktskada i köket på kommunens äldreboende Lillåhem

Publicerad: 30 oktober 2023

Personalen i köket på Lillåhem upptäckte tidigare i år en fuktskada på en yta i golvet och i innertaket. Kommunens fastighetsbolag Orsa Lokaler vidtog nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemet.

Personal i köket på äldreboendet Lillåhem förbereder lunchen. Foto.

I en efterkontroll i oktober har en arbetsmiljöingenjör från kommunens företagshälsa inspekterat lokalen och gett råd om hur man bäst kan gå vidare. Det har därefter gjorts en ventilationsmätning och prover har tagits från drabbade områden för att få en uppfattning om åtgärderna varit tillräckliga.

– Köket på Lillåhem ska totalrenoveras till sommaren, det är planerat sedan länge. När resultat av ventilationsmätningen och provsvaren har kommit kan en bedömning göras om några ytterligare åtgärder är aktuella. Vi har personalens säkerhet som högsta prioritet och kommer att agera därefter, säger Maria Fransson-Ronell, kostchef i Orsa kommun.

– Det är viktigt för Orsa Lokaler att vi har lokaler som uppfyller de behov och krav inom arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet som Orsa kommun ställer för sina verksamheter. Utifrån resultaten från mätningarna vet vi om det behövs mer åtgärder, säger Roland Fållby, vd Orsa Lokaler.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023