Orsa kommun får fondpengar till kompetensutveckling och laborationsmaterial

Publicerad: 1 november 2023 Uppdaterad: 8 november 2023

Orsa kommun har fått 287 500 kronor från Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, som investerar i att kommunens förskole- och grundskolelever ska få lära sig mer om naturvetenskap, teknik och matematik.

NTA temalåda: teknik och hållbar utveckling.

Denna framtidsinvestering (Ljungbergsfonden är noga med att medlen som delas ut kallas för investeringar, inte bidrag) går till förskolans och grundskolans NTA-verksamhet – förkortning av Naturvetenskap och Teknik för Alla – och innefattar samtliga kommunala förskolor med 3–5-åringar och grundskolor F–6.

Ett första utbildningstillfälle har gjorts för 28 förskollärare och barnskötare, och temalådor har köpts in med material inom teknik och hållbar utveckling.

Kommunen kommer att introducera NTA stegvis i förskolans och skolans verksamheter. Först ut är samtliga förskolor med 3–5-åringar. Under läsåret 2024–2025 byggs det på för elever i förskoleklass–årskurs 3, för att läsåret därefter innefatta även elever i årskurs 4–6.

Projektet ska bidra till ökat intresse, nyfikenhet och förståelse för ämnena naturvetenskap, teknik och matematik bland barn, elever och pedagoger.

  • Vi är väldigt glada och tacksamma att Ljungbergsfonden ger oss möjlighet att satsa på detta, och hoppas på sikt att vi får ett ökat intresse bland ungdomar att söka sig till naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogram, säger Karin Dahlberg, verksamhetsutvecklare lärande.
Senast uppdaterad: 8 november 2023