BRÅ-möte och utbildning om brottsförebyggande arbete

Publicerad: 7 november 2023 Uppdaterad: 8 november 2023

Under tisdagen hölls ett planerat möte med Brottsförebyggande rådet i Orsa. Representanterna deltog sedan på en utbildningsdag som Länsstyrelsen höll i för alla dalakommuner kring arbetet med det brottsförebyggande arbetet.

Polisens logotype på en poliströja

Vid tisdagens möte rapporterade polisen om en polisinsats i Orsa under natten mellan måndag och tisdag. Insatsen är avslutad och polisen meddelar att det kopplat till insatsen inte finns någon fara för allmänheten. För frågor om händelsen hänvisar vi till polisen.

Utbildningsdag i Tällberg

BRÅ med representanter för kommunledning, polis, företagarna och bostadsbolaget deltog under tisdagen sedan i en utbildning i Tällberg som Länsstyrelsen anordnade. Utbildningen fokuserade på den nya lagstiftning som började gälla i juli 2023 och som reglerar kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

Förhoppningen med den nya lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. I juli 2024 ska alla kommuner ha tagit fram handlingsplaner utifrån lagstiftningens krav.

– Vi kan konstatera att vi ligger bra till när det gäller vårt brottsförebyggande arbete, framför allt på kort sikt. Det vi behöver bli bättre på är att jobba förebyggande på lång sikt, och arbetet med att färdigställa handlingsplanen kommer hjälpa oss med detta, säger kommunchef Marie Ehlin.

Senast uppdaterad: 8 november 2023