Orsa kommuns unga kommunutvecklare deltog i toppmöte i Stockholm

Publicerad: 9 november 2023

På Youth 2030:s toppmöte i Stockholm den 3 november samlades makthavare och ungdomar för att diskutera ungas rätt att leva och verka på landsbygden. Orsas unga kommunutvecklare deltog i toppmötet tillsammans med kommunens ungdomsstrateg Christina Nordmark.

En vit tygväska med tryck från toppmötet Youth 2030.

Youth 2030

På toppmötet Youth 2030 Länk till annan webbplats. deltog 50 ungdomar från 33 kommuner i Sverige. Samtliga ungdomar bor på gles-eller landsbygd. Deltog gjorde även 30 makthavare från olika myndigheter, organisationer, regioner och kommuner.

Under dagen genomförde deltagarna ett hackathon, där man i grupper tog sig an utmaningar och tillsammans arbetade fram förslag på lösningar. Dessa områden handlade bland annat om framtidsfrågor, rörelsefrihet, fritid, vård, livskvalitet och psykisk hälsa.

Förslagen som togs fram handlade om allt från att skapa fler mobila vårdteam, säkerställa att journalister från landsbygder syns i nationell media, stärkt statligt stöd till idrott, kultur och det civila samhället, till att utveckla metoder för en nationell standard för barns och ungas inflytande, tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik och en elevcentrerad skola med fokus på utveckling.

Resultatet av toppmötet kommer att presenteras på ett frukostseminarium den 14 december. Det är öppet för allmänheten och här hittar du länken till seminariet: https://facebook.com/events/s/toppmotet-vad-hande-sen/1410414223152051/ Länk till annan webbplats.

Så här säger våra unga kommunutvecklare om toppmötet

”Jag tycker att det var en rolig upplevelse att få träffa människor från landsbygden och dela tankar och idéer, då det annars är svårt att träffa andra människor som växt upp i samma landsbygdsmiljö som oss.” Mille

”Det var en rolig och intressant upplevelse, och en massa trevliga människor. Det var inspirerande att vara med och lära sig mer om vad andra varit med om, och det väckte många idéer om hur man kan förbättra vårt samhälle för dom unga.” Dennis

”Jag tycker att Youth 2030 är en jättebra organisation. Det var väldigt lärorikt och jag fick en djupare förståelse i hur vi ”lantisar” faktiskt har det i jämförelse med stadsbor. Och att folk inte ser hur vi faktiskt har det. Att vi kanske måste betala för att faktiskt komma till skolan, och att folk tror att vi inte är lika smarta som ”stockholmare” bara för att vi inte bor likadant som dom gör.” Elis

”Jag tycker att Youth 2030 är en jättebra idé och toppmötet vi var på var jättelärorikt. Man fick se och höra på andras historier och hur andra ungdomar gjort i sina kommuner för att få fram förslag och även göra skillnad i sin kommun. Jag tog med mig en massa bra nya idéer och nya vänner!” Vilja

”Min upplevelse på toppmötet var både positiv och negativ. Jag uppskattade verkligen engagemanget och det välorganiserade evenemanget. Jag märkte dock att vi var bland dom yngsta i gruppen, vilket gjorde det svårt att fullt ut delta i alla diskussioner. Trots detta var det en rolig dag där jag fick möjlighet att lära mig mycket om andra ungdomars åsikter och känslor!” Erik

MANIFEST

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Vi förenas av en övertygelse om att det behövs ett maktskifte i Sverige.

Unga människor behöver få – och ta – mer makt och inflytande i samhället.
För att det är rättvist. För att det kommer att göra demokratin starkare, bättre och mer demokratisk.

Tillsammans river vi hinder mellan unga och makten. Vi skapar sammanhang där unga gör sina röster hörda och får påverka. Vi hjälper beslutsfattare och myndigheter att öppna sina dörrar och ta vara på ungas kraft, engagemang och idéer.

Vi kommer inte att ge oss förrän varje ung människa i Sverige har makt att påverka samhället och sitt eget liv.

Läs mer om Youth 2030 Movement på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 november 2023