Inriktningsbeslut om åtgärder för vissa av kommunens anläggningar och byggnader

Publicerad: 15 november 2023 Uppdaterad: 16 november 2023

På kommunstyrelsens möte den 13 november beslutades om ett antal prioriteringar i förvaltningsplanen för kommunens byggnader och anläggningar. Några objekt föreslås rivas eller säljas. På sikt kommer detta innebära besparingar och möjliggöra riktade insatser för andra objekt. Kommunens mål är att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Små miniatyrhus i trä och ett förstoringsglas som förstorar ett hus som är rött.

Förvaltningsplanen är en viktig del av kommunens arbete för att öka effektiviteten och minska kostnaderna på lång sikt. Planen visar en inriktning på vilka åtgärder som ska utföras på vissa kommunägda objekt. De föreslagna åtgärderna, inklusive rivning, försäljning och nödvändiga utredningar, kommer initialt att medföra vissa direkta kostnader. Det är dock viktigt att notera att detta är en investering för framtiden, då avlägsnandet av vissa objekt kommer att minska behovet av tillsyn från kommunens personal och därmed minska kostnaderna för drift och underhåll.

– Åtgärderna kommer på sikt att innebära effektivisering och besparingar då tillsyn, drift och underhåll tas bort. Beslutet möjliggör också ett framtida utrymme för insatser på andra områden, säger Magnus Bjurman (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande för utskottet för Samhälle.

Några av objekten i förvaltningsplanen är till exempel Stordammen och Ivarsnäs lägergård. Stordammen föreslås rivas men definitivt beslut om åtgärd är inte taget. Om man väljer att gå vidare med en utrivning kommer det innebära en besparing på cirka 150 000 kr/år i drift och underhåll. Angående Ivarsnäs är det kombinationen låg efterfrågan och stort renoveringsbehov som gör att det inte är motiverat för kommunen att fortsätta äga byggnaderna. Lägergården föreslås att säljas under 2024.

Här kan du ta del av hela förvaltningsplanen som beslutades på kommunstyrelsens möte. , 48.7 kB.

Senast uppdaterad: 16 november 2023