Vill du bli god man eller förvaltare i Orsa?

Publicerad: 15 november 2023

Som god man eller förvaltare gör du en värdefull insats för personer som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Två kvinnor sitter och samtalar och dricker kaffe.

Den 28 november har du som vill bli god man eller förvaltare möjlighet att gå en grundutbildning på Mora folkhögskola. Den 29 november är alla ställföreträdare välkommen till godmansdagen, en informativ dag med gästföreläsare. Godmansdagen fokuserar på att ge ställföreträdare djupare kunskap i områden som man kan komma att beröras av i sina uppdrag.

– Som god man kan du göra en mycket värdefull insats för en annan människa, och just nu är behovet stort. Under utbildningen får du lära dig mer om vad som förväntas av dig och vad du kan tänka på i din roll som god man, säger Annelie Björkman, chef på överförmyndarkansliet i Mora kommun.

Vad är en god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare gör du en värdefull insats för personer som på grund av hälsoskäl behöver hjälp med att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

– En god man eller förvaltare kan hjälpa till att ansöka om det stöd och den vård man kan behöva för att klara sin vardag. Det kan också handla om att hjälpa till att bevaka en persons juridiska och ekonomiska rättigheter, säger Annelie Björkman.

Att vara god man är till stor del ett ideellt uppdrag. Men du får ett skäligt arvode för den tid du lägger ner samt ersättning för nödvändiga utgifter.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att bli god man eller förvaltare behövs inte några specifika förkunskaper inom ekonomi eller juridik. Däremot är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur samhället fungerar och hur man sköter privatekonomin på ett bra sätt.

– Du kan till exempel behöva ha koll på vilken myndighet du ska vända dig till för att huvudmannen ska få rätt vård eller stöd. Sen måste den ekonomiska årsredovisningen alltid stämma, så en god förståelse för ekonomi är en fördel, säger Annelie Björkman.

God man

Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd och den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal. Den som behöver hjälp går oftast själv med på att tingsrätten utser en god man. Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, till exempel vid demens, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för beslutet.

Förvaltare

När en person inte längre kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar, räcker det ibland inte med en god man. Då kan tingsrätten utse en förvaltare i stället. En förvaltare är en tvångsåtgärd och den som behöver åtgärden behöver inte gå med på det. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Utbildning för god man och förvaltare

Plats: Mora Folkhögskola
Datum: 28 november
Tid: Klockan 8.30–16.00.

Utbildningen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika.

Godmansdag – utvecklingsseminarier

Plats: Mora Folkhögskola
Datum: 29 november
Tid: Klockan 8.30–16.00.

Godmansdagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan
Anmäl dig senast 21 november genom att ringa 0250-263 50 eller e-posta till overformyndaren@mora.se för att kunna deltaga vid någon (eller båda) av utbildningsdagarna.

Senast uppdaterad: 15 november 2023