Köket på kommunens äldreboende Lillåhem stängs för renovering

Publicerad: 13 februari 2024

Köket på Lillåhem ska totalrenoveras. Renoveringen är planerad sedan länge då Lillåhems kök är tänkt att bli tillagningskök för det nya särskilda boendet Slipstenen. Men renoveringen måste nu tidigareläggas då fukt och mögel upptäckts i köket.

Medarbetare jobbar i Lillåhems kök. Foto.

Den 26 februari flyttar kökspersonalen på Lillåhem ut till skolköken på Berget och Kyrkbyn samt till förskolan Brantudden. Det här kommer att innebära att kökspersonalen får nya scheman med lediga helger, då verksamheterna själva kommer att värma upp maten. Däremot så kommer man att arbeta på röda dagar under veckorna.

– Visst kommer det att bli en del stök i början i och med att köket på Lillåhem stängs, och arbetsuppgifterna ska flyttas ut till olika ställen, men när det nya köket är färdigbyggt så kommer vi att ha ett toppmodernt kök som är anpassat just för våra behov, säger Maria Fransson-Ronell, kostchef i Orsa kommun.

Kommunstyrelsen ska besluta om ombyggnaden

Utifrån att renoveringen tidigarelagt har budgeten för ombyggnationen setts över. Budgeten gjordes ursprungligen 2018 när beräkningarna för Slipstenen togs fram. En ny uppskattning tyder på att kostnaderna kommer att bli högre än planerat.

På strategiutstskottet den 13 februari beslutade utskottet att kommunen ska gå vidare med projektering av nytt kök på Lillåhem och att uppdatera budgetkalkylen. Slutgiltigt beslut om att gå vidare fattas av kommunstyrelsen den 11 mars. Om projekteringen och kalkylarbete genomförs ska kommunstyrelsen sedan ta ställning till om kommunen ska genomföra en upphandling av entreprenör.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024