Nytt markanvisningsavtal kan skapa nya bostäder vid Lillån

Publicerad: 5 juni 2024

Ett byggföretag har anmält intresse för att köpa fastigheten Ulas 2 vid Lillån för att bygga flerbostadshus med två våningar och totalt 10-12 lägenheter. Strategiutskottet beslutade att godkänna förslaget om att teckna markanvisningsavtal med företaget, slutgiltigt beslut om fattas av kommunstyrelsen den 17 juni.

Karta över centrala Orsa där fastigheten Ulas 2 är markerad med en röd ring. Karta.

Karta över centrala Orsa där fastigheten Ulas 2 är markerad med en röd ring.

Orsa kommun äger fastigheten Ulas 2 som ligger i anslutning till Lillåvallen vid Lillån. Byggföretaget Sakofall Bostadsutveckling AB nr 4 har anmält intresse för att köpa fastigheten och bygga hyresrätter och bostadsrätter i ett flerfamiljshus. Kommunen föreslår att köpeskillingen blir 890 000 kronor, vilket bygger på en värdering som gjordes av fastigheten i april 2023.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och ett byggföretag som ger företaget möjlighet att planera och bygga på en bit mark under givna förhållanden som kommunen och byggföretaget kommer överens om i anvisningsavtalet. Markanvisningsavtalet kan ligga som grund för ett överlåtelseavtal av fastigheten.

Förutsättningar för fastigheten

I förslaget till markanvisningsavtal ska Sakofall samråda med kommunen och redovisa utformningen av hus, väganslutning till fastigheten och avgränsning mot Lillåvallen. Detta ska kommunen kommunen godkänna innan Sakofall kan söka bygglov. Sakofall ska även föreslå hur nuvarande gångväg kan flyttas, undersöka geoteknisk förutsättning och översvämningsnivåer med mera.

Det finns utmaningar på fastigheten gällande bland annat anslutningen till Lillån och närhet till fotbollsplanen.

Markanvisningen föreslås gälla i 18 månader och inom den tiden ska köpekontrakt ha tecknats utifrån de villkor som gäller i avtalet.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024