Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara familjedaghem eller olika flerfamiljslösningar och andra alternativa lösningar. I Orsa kommun har vi i dagsläget ingen pedagogisk omsorg att erbjuda.

Familjedaghem är ett alternativ för dig som vill att ditt barn ska vara i en mindre barngrupp i hemmiljö.

Du kan ansöka om plats för ditt barn när det är mellan 1 och 6 år.

Verksamheten bedrivs med naturliga vardagsaktiviteter med en vuxen som möter barnens enskilda behov och ger dem möjlighet att stärka sin trygghet, självkänsla och förmåga att ta ansvar.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Därför planerar vi dagen med utgångspunkt från barnens intressen, fantasier och val av aktiviteter.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024