Kurser och grupper

Musikskolan har ett brett utbud och kan erbjuda undervisning i många instrument.

Elev på musikskolan håller en gitarr i famnen.

Musikskolan kan erbjuda undervisning på instrument från dessa instrumentgrupper:

  • Träblås
  • Bleckblås
  • Klaviatur
  • Stråk
  • Sträng
  • Slagverk
  • Sång

Förutom mellanstadieorkester och mellanstadiekörer på varje F-6 skola finns även möjlighet att delta i suzukigrupper, ungdomsorkester, spelmanslag, pop- och rockband med mera.

Senast uppdaterad: 18 november 2022