Regler och riktlinjer

Undervisningen erbjuds, i mån av plats, i första hand till elever från och med grundskolans årskurs 3.

Undervisningen sker vanligtvis under skoltid där vi i samråd med berörda lärare/klassföreståndare schemalägger lektionerna så att det inte påverkar övriga studier negativt. Den eventuella lektionstid som eleven kan gå miste om, utifall musikundervisningen sker under ordinarie lektionstid i andra ämnen, kan icke återkrävas.

Undervisningen är avgiftsfri. Kostnad för inköp av instrument och undervisningsmaterial bekostas av enskild elev.

Ogiltig frånvaro överstigande fem gånger per termin innebär att platsen går till någon annan.

Senast uppdaterad: 18 november 2022