Föräldraskapsstöd

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder.

Förälder bråkar med sitt barn. Föräldrastöd. Foto.

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, svårt … det kan innehålla ALLT.

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Vad är förebyggande föräldraskapsstöd?

I Orsa vill vi ge föräldrar och blivande föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn.

I Orsa erbjuds föräldrar möjligheten att kostnadsfritt gå föräldrautbildning. Vi erbjuder barntillsyn vid dessa utbildningstillfällen. Kurserna går på kvällstid. Syftet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Föräldrautbildningarna vänder sig till alla i Orsa kommun som har barn mellan 0–17 år.

Har ni andra behov av stöd och hjälp i familjerelationerna, kontakta Socialtjänsten.

ABC föräldrautbildning

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC handlar om.

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

  • Hur skapar vi lugn kring matbordet?
  • Hur kan vi förebygga konflikter?
  • Hur får vi mer tid till umgänge med våra barn?

ABC består av fem gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje träff är cirka två timmar. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3–12 år.

På träffarna tar vi både del av varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar.

Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja ditt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Träff 1: Visa kärlek – Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
Träff 2: Vara med – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
Träff 3: Visa vägen – Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
Träff 4: Välja strider – Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.
Träff 5: Återträff.

Vad föräldrar sagt om kursen:
"En mycket bra utbildning, intressant och rolig — man lär sig mycket"
"Roligt att höra andras situationer och lösningar"
"Det har blivit mindre utbrott och en gladare kille"

Läs mer om utbildningen här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen är avgiftsfri. Barnpassning ordnas vid behov.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024