Olyckor och kriser

Varje förskola och skola har en handlingsplan med rutiner för att kunna hantera kriser som kan uppstå.

En vuxen hand håller ett barns hand. De håller ett miniatyrsjukhus med ett rött kors i sina händer. Foto.

Exempel på en akut och allvarlig kris kan vara:

  • när ett barn skadas svårt eller avlider
  • att ett barns föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider
  • när personal skadas svårt eller avlider
  • en allvarlig sjukdom hos ett barn
  • en allvarlig sjukdom hos barns föräldrar eller syskon
  • större katastrof, olycka och så vidare.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp. Den kallas för POSOM och det är en förkortning som betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Handlingsplanerna förvaras hos respektive förskola och skola.

Senast uppdaterad: 20 november 2023