Starta enskild verksamhet

Är du intresserad av att starta enskild verksamhet i vår kommun? Till exempel förskola, fritids, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller skola?

Här nedan berättar vi om hur du gör.

För att få godkännande att bedriva förskola eller fritidshem och få kommunala bidrag måste verksamheten uppfylla de kvalitetskrav som anges i Skollagen 2 a kap 13, 14, 15, 16 §§ och vara öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentlig verksamhet.

Enskilt drivna familjedaghem eller annan pedagogisk omsorg ska, för att få rätt till bidrag, uppfylla de krav som anges i Skollagen 2 a kap 3 §

Vid godkännande av verksamhet är Lpfö-98 (reviderad 2016) och Skolverkets Allmänna råd för förskola och fritidshem vägledande i bedömningen av verksamheternas kvalitet.

Här nedan hittar du ansökningsblankett och våra rutiner för att starta fristående verksamhet.

Ansöka om att starta fristående verksamhet , 109.7 kB.

Rutin för godkännande och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg , 179.6 kB.

Är du intresserad av att starta en fristående skola i vår kommun? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. Det är även dit du ska vända dig om du har frågor kring hur man startar en fristående skola, och vilka regler som gäller.

När Skolinspektionen får in en ansökan om att starta ny eller utöka en fristående skola får vi som kommun alltid möjlighet att yttra oss. Om ansökan gäller en gymnasieskola får även närliggande kommuner möjlighet att yttra sig.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024