Synpunkter på barn- och utbildningsverksamheten

Vill du lämna synpunkter, idéer, klagomål och beröm på Orsa kommuns barn- och utbildningsverksamhet?

Dina synpunkter registreras och följs upp i den berörda verksamheten, och presenteras löpande för utskottet för lärande.

Du får vara anonym men vill du ha en återkoppling från oss behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 18 september 2023