Blanketter

Till toppen AppRegistry.registerBootstrapData('12.3f872d5b1784afbb04f1f970','552d2f7d-c7f8-9f72-1ca4-9966c42d1141','main',[],undefined);AppRegistry.registerInitialState('12.3f872d5b1784afbb04f1f970',{"backgroundColor":"#2a809c","iconColor":"#ffffff","distanceToShowIconFromTop":"100","position":"left","visibleInMobile":false,"size":"large","route":"/"}); !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.2ad5e706175c874043f19742/1605892932777/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); AppRegistry.registerApp({applicationId: 'marketplace.sitevision.toTop|1.2', htmlElementId: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1f970', route: '/', portletId: '12.3f872d5b1784afbb04f1f970', locale: 'sv', defaultLocale: 'en', webAppId: 'marketplace.sitevision.toTop', webAppVersion: '1.2', requiredLibs: {}, childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Blanketter, ifyllningsbara PDF-filer window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f201d4 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f201d4 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Dessa blanketter kan du fylla i direkt på skärmen i datorn. Du behöver bara skriva ut dem när du ska göra din underskrift. Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov Ansökan om förhandsbesked Ansökan om strandskyddsdispens Ansökan om lov för skylt/ljusanordning Anmälan om ej lovpliktig åtgärd Anmälan om vatten/avlopp fett- & oljeavskiljare Anmälan om eldstad/rökkanal Anmälan om kontrollansvarig Grannes medgivande Blanketter för bostadsanpassning PDF-filer window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f201dd .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f201dd .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansökningsblankett med instruktioner Du kan ge ditt ombud fullmakt på dnna blankett. Förenklad ansökningsblankett vid reparation/service Medgivande Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt behöver din fastighetsägare (bostadsrättsförening) godkänna att du anpassar bostaden. Ägaren måste även avstå från krav på återställande. Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt Bor du i äganderätt, exempelvis ett småhus, måste de som äger bostaden godkänna anpassningen. Ägaren måste även avstå från krav på återställande. Nyttjanderättshavarens medgivande Om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet till bostadsrätten måste de godkänna att du anpassar bostaden.
Senast uppdaterad: 6 september 2021