Blanketter

För att använda våra e-tjänster klicka dig vidare på Ansök via vår e-tjänst . Blanketter för bostadsanpassning PDF-filer window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1132c5 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1132c5 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_5b15592a182e985be1132c5' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansökningsblankett med instruktioner Du kan ge ditt ombud fullmakt på denna blankett. Förenklad ansökningsblankett vid reparation/service Medgivande Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt behöver din fastighetsägare (bostadsrättsförening) godkänna att du anpassar bostaden. Ägaren måste även avstå från krav på återställande. Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt Bor du i äganderätt, exempelvis ett småhus, måste de som äger bostaden godkänna anpassningen. Ägaren måste även avstå från krav på återställande. Nyttjanderättshavarens medgivande Om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet till bostadsrätten måste de godkänna att du anpassar bostaden. Ansök eller anmäl via vår e-tjänst istället (Byggärenden) window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1132b4 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1132b4 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_5b15592a182e985be1132b4' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Länk till våra e-tjänster Blanketter för bygglov & anmälan, ifyllningsbara PDF-filer window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1132cb .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1132cb .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_5b15592a182e985be1132cb' }; SolUtils.collapseElement(config); }); De här blanketterna kan du fylla i direkt på skärmen i datorn. Du behöver bara skriva ut dem när du ska göra din underskrift. Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov Ansökan om förhandsbesked Ansökan om strandskyddsdispens Ansökan om lov för skylt/ljusanordning Anmälan om ej lovpliktig åtgärd Anmälan om vatten/avlopp fett- & oljeavskiljare Anmälan om eldstad/rökkanal Anmälan om kontrollansvarig Anmälan om avhjälpandeåtgärd Teknisk beskrivning Grannes medgivande Om du bor i Östnor och ska utföra nå typ av byggåtgärd bör du läsa nedanstående eftersom jordmassorna kan vara förorenade. Om det inte är möjligt att återanvända massorna på den egna fastigheten så är det fastighetsägarens ansvar att ta reda på vilken godkänt mottagare som har möjlighet att ta emot massorna. Du behöver då skicka in en blankett om anmälan om avhjälpandeåtgärd .  Hämta blanketten på denna länk. AppRegistry.registerBootstrapData('12.5b15592a182e985be1132d9','12.5b15592a182e985be1132d9','AGNOSTIC_RENDERER');AppRegistry.registerInitialState('12.5b15592a182e985be1132d9',{"color":"brand","icon":"arrowBoldUp","distanceToShowIcon":"100","position":"left","size":"large","visibleInMobile":null,"useLabel":false,"borderRadius":"borderRound"}); !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.5b15592a182e985be1132ab/360.10e2633c18f9ed2ee6a457eb/1717345347300/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.toTop|2.0.5',htmlElementId:'svid12_5b15592a182e985be1132d9',route:'/',portletId:'12.5b15592a182e985be1132d9',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.toTop',webAppVersion:'2.0.5',webAppAopId:'360.10e2633c18f9ed2ee6a457eb',webAppImportTime:'1717345347300',requiredLibs:{"react":"17.0.2"},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'});
Senast uppdaterad: 17 april 2023