Eldstad och rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Anmälan om installation av eldstad/rökkanal kan du göra via vår e-tjänst ( Länk till e-tjänsten ) Vad kostar det? Läs mer här. Förbered & bifoga dokument window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_1064653618419a9c613158e6 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_1064653618419a9c613158e6 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_1064653618419a9c613158e6' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Planritning som visar eldstaden och rökkanalens placering i huset. ( Exempel ) Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd. ( Exempel ) Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras. Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav. Förslag till kontrollplan Anmälan om installation av eldstad/rökkanal kan du göra via vår e-tjänst ( Länk till e-tjänsten ) Vad kostar det? Läs mer här. Tips till vedeldare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_1064653618419a9c613158f3 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_1064653618419a9c613158f3 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_1064653618419a9c613158f3' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Elda på rätt sätt Kort film om eldning i kamin Kort film om eldning i vedpanna Anmälan om installation av eldstad/rökkanal kan du göra via vår e-tjänst ( Länk till e-tjänsten ) Vad kostar det? Läs mer här.
Senast uppdaterad: 16 januari 2024