Handlingar & exempel vid bygglovsansökan

I de flesta fall när det handlar om byggnation så krävs minst nedanstående handlingar handlingar för att ärendet ska bli komplett. Handlingar som behövs window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1f97d .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1f97d .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1f97d' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Situationsplan och vissa fall nybyggnadskarta Läs mer om kartor här Plan-, fasad- & sektionsritningar, fackmannamässiga Läs mer om ritningar här Anmälan om Kontrollansvarig, inte vid enkla byggnationer Läs mer om Kontrollansvarig här Kontrollplan, krävs för att få startbesked Läs mer om kontrollplan här Grannes medgivande, endast vid anmälningsärenden om närmare gräns än 4,5 meter. Länk till blankettsida Bra att veta: Broschyr - Bygga varsamt Exempel på handlingar window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_5238e3d6182e8fa8da9aa01 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_5238e3d6182e8fa8da9aa01 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_5238e3d6182e8fa8da9aa01' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Situationsplan för nybyggnad Situationsplan för tillbyggnad Tomtplatsavgränsning Planritning för nybyggnad Planritning för tillbyggnad Fasadritning för nybyggnad Fasadritning för tillbyggnad Sektionsritning för nybyggnad Sektionsritning för tillbyggnad Marksektionsritning för nybyggnad Markplaneringsritning för nybyggnad Markplaneringsritning för tillbyggnad Kompendium för nybyggnad Kompendium för tillbyggnad Ansök via vår e-tjänst window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_5238e3d6182e8fa8da9adee .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_5238e3d6182e8fa8da9adee .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_5238e3d6182e8fa8da9adee' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Som privatperson För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med din e-legitimation. Eftersom att du loggar in med din e-legitimation kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Min sida längst upp på sidan. Som företag Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med din e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed "Kontaktperson" i företagets ärende. Länk till våra e-tjänster AppRegistry.registerBootstrapData('12.3f872d5b1784afbb04f1f97e','12.3f872d5b1784afbb04f1f97e','AGNOSTIC_RENDERER');AppRegistry.registerInitialState('12.3f872d5b1784afbb04f1f97e',{"color":"brand","icon":"arrowBoldUp","distanceToShowIcon":"100","position":"left","size":"large","visibleInMobile":null,"useLabel":false,"borderRadius":"borderRound"}); !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.3f872d5b1784afbb04f1f972/360.10e2633c18f9ed2ee6a457eb/1717345347300/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.toTop|2.0.5',htmlElementId:'svid12_3f872d5b1784afbb04f1f97e',route:'/',portletId:'12.3f872d5b1784afbb04f1f97e',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.toTop',webAppVersion:'2.0.5',webAppAopId:'360.10e2633c18f9ed2ee6a457eb',webAppImportTime:'1717345347300',requiredLibs:{"react":"17.0.2"},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Viktig info om laddning & laddutrustning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1170052 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_5b15592a182e985be1170052 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_5b15592a182e985be1170052' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Rekommendationer från Räddningstjänsten om laddning av elfordon och placering av laddutrustning för att minska risken för att brand ska uppstå. Ladda ner rekommendationerna här
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023