Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område måste du ha ett rivningslov. Utanför detaljplanerat område räcker det oftast att göra en anmälan. Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader som får byggas utan bygglov, till exempel friggebodar eller skärmtak. Flytta byggnad Att flytta en byggnad eller del av byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Då kan du behöva rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Vad ska ansökan eller anmälan innehålla? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_4151d3d417abe417a6dadebf .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_4151d3d417abe417a6dadebf .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_4151d3d417abe417a6dadebf' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om du söker rivningslov eller gör en rivningsanmälan ska du skicka in: Situationsplan (karta) där byggnaden du tänker riva är markerad. Rivningsplan och ett förslag till kontrollplan. Förslag på kontrollansvarig, om det är en större rivning. Ansök via vår e-tjänst. ( Länk till e-tjänsten ) När får jag börja riva? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_4151d3d417abe417a6dadec3 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_4151d3d417abe417a6dadec3 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_4151d3d417abe417a6dadec3' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Du måste ha ett startbesked. Innan du får börja riva ska beslutet även annonseras (kungöras) i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor. Du måste börja riva inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år. Annars blir beslutet ogiltigt. Avgift window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_4151d3d417abe417a6dadec1 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_4151d3d417abe417a6dadec1 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_4151d3d417abe417a6dadec1' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Vad kostar det?
Senast uppdaterad: 21 maj 2024