Vad kostar ett bygglov?

Vad kostar det att till exempel söka bygglov, strandskyddsdispens eller göra en anmälan? Det beror vanligtvis på, var, vad och hur stort du ska bygga. Priset ändras vanligtvis också årsvis, baserat på milliprisbasbelopp. Kostnader som kan tillkomma: Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt Om åtgärden strider mot gällande detaljplan Om grannarna behöver höras Om tekniskt samråd behövs Om slutsamråd behövs Om installation av eldstad ingår i ärendet Om strandskyddsdispens krävs. Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan och är planenlig kostar från ca 24 006 kr ( inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked ). Om byggnationen strider mot gällande detaljplan tillkommer kostnadspåslag. Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år. Ladda ner aktuell taxa.
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023