Utstakning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats . För att ta reda på det kan du behöva göra en utsättning eller lägeskontroll. Om byggnadens placering eller höjdläge blir fel kan det kosta mycket att rätta till i efterhand. Lägeskontroll För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats görs en lägeskontroll. Då kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov. När i processen? Lägeskontrollen kan göras av kart- och mätenheten eller en konsult med mätteknisk kompetens. Beställning av mättjänster Kart- och mätenheten kan hjälpa dig med både utsättning och lägeskontroll samt andra mättjänster. Det kan till exempel vara inmätningar, projekteringsmätningar, volymberäkningar och avvägningar. Kontakta kart- och mätenheten för mer information och beställning av våra tjänster.
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023