Elnät

Som elkonsument är du bunden till elnätet som finns där du bor. Elnätet i Orsa kommun ägs av elnätsbolaget Ellevio.

Kontakta Ellevio om du har frågor om elräkningar, felanmälan eller annat som rör elnätet.

Vid strömavbrott och andra akuta ärenden når du Ellevio dygnet runt på telefon:
020-44 11 00.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019