Vad är naturvård?

Vad är egentligen naturvård? Naturvård kan vara allt från skydd av värdefulla växter och djur, till bevarande av unika naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

Utsikt över en myr. Det är sommar och blå himmel. Foto.

Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar.

Kommunens ansvar är bland annat tillsyn av berg- och grustäkter, att se till att sjöar och vattendrag kalkas och att övervaka vattenkvalitet.

Statens och kommunens ansvar är också att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis natur- och kulturreservat eller biotopskydd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023