Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Därför är det viktigt att du regelbundet genomför sotning i skorstenarna i din fastighet för att undvika risken för bränder.

En kommun är skyldig att se till att sotning och brandskyddstillsyn genomförs på alla eldstäder enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen kan ha en organisation som utför detta eller skriva avtal med externa företag.

Sotning & Brandskydd i Dalarna

Orsa kommun har avtal med Sotning & Brandskydd i Dalarna AB som du kan anlita för sotning.

Kontakta Sotning & Brandskydd i Dalarna AB Länk till annan webbplats. för tidsbokning och frågor. De kan även svara på frågor om taxor.

Senast uppdaterad: 9 december 2019