Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Därför är det viktigt att du regelbundet genomför sotning i skorstenarna i din fastighet för att undvika risken för bränder.

Senast uppdaterad: 17 september 2019