Kommunalt dricksvatten

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt dricksvatten.

IDet är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Har du frågor om det kommunala dricksvattnet kan du läsa mer på
Nodavas webbplats.länk till annan webbplats

Ledningsnät VA, anslutning till fastighet
Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller kommunalt avlopp kan du göra det i samband med att du ansöker om ett bygglov.
Eller så ansöker du med blanketten "Anmälan, ej lovpliktig åtgärd"länk till annan webbplats

Nodava är det kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp och avfall i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du läsa mer på Nodavas webbplats.länk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 10 maj 2019