Tillsynsplan

Under perioden 2017–2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera
cirka 2 000 avlopp i Mora och Orsa. Cirka 1 300 av avloppen ligger i Orsa. Här kan du se hur kommunens områden prioriteras i tillsynsplanen.

Tillsynsplan 2018–2027

2018–2019

2020

2021

2022

2023


2024–2027


Boggas

Torrvål

Maggås

Holen
Lunden
Näset
Vångsgärde

Vångsgärde
Lisselhed

Styversbacken


Kallholen

Nederberga

Björken

Mässbacken

Kallmora
Orsbleck

Åberga

Mickelvål

Grönklitt östra, Noppikoski,

Tallhed, Bjus,

Torsmobron, Grunuberg,

Slättberg,

Näsgårdarna,

Lindorna, Heden,

Enåberg, Myggsjö,

Issmarvål,

Stackmora,

Dödbyn,

Fredshammar, Skattungbyn,

Lindor, Kväkköl, Höghed,

Hornberga,

Äskåsen, Vålarna, Fryksås, Hansjö, Sundbäck, Ången, Ljothed, Stenberg, Torsmo, Untorp, Rosentorp, Viborg, Bäcka, Näckådalen, Kvarnberg, Oljonsbyn, 

Ämmeråsen, 

Övriga områden

Senast uppdaterad: 29 juni 2022