Tillsynsplan

Under perioden 2017–2027 ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollera cirka 2 000 avlopp i Mora och Orsa. Cirka 1 300 av avloppen ligger i Orsa. Här kan du se hur kommunens områden prioriteras i tillsynsplanen.

Tillsynsplan 2018–2027

2018–2019

2020-2021

2022

2023

2024


2025–2027


Boggas

Torrvål

Maggås

Holen
Lunden
Näset
VångsgärdeVångsgärde
Lisselhed

Styversbacken

Kallholen
Nederberga
Björken
Mässbacken

 


Kallmora
Orsbleck

(våren)
Åberga
Mickelvål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grönklitt östra, Noppikoski,

Tallhed, Bjus,

Torsmobron, Grunuberg,

Slättberg,

Näsgårdarna,

Lindorna, Heden,

Enåberg, Myggsjö,

Issmarvål,

Stackmora,

Dödbyn,

Fredshammar, Skattungbyn,

Lindor, Kväkköl, Höghed,

Hornberga,

Äskåsen, Vålarna, Fryksås, Hansjö, Sundbäck, Ången, Ljothed, Stenberg, Torsmo, Untorp, Rosentorp, Viborg, Bäcka, Näckådalen, Kvarnberg, Oljonsbyn, 

Ämmeråsen, 


Övriga områden
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023