Årets medarbetare

Kommunen vill uppmärksamma våra kompetenta medarbetare. Det kan vara både enskilda och arbetslag, vilka gör en arbetsinsats utöver det vanliga. Medarbetarnas insats har till exempel bidragit till verksamhetens utveckling, skapat arbetsglädje i arbetsgruppen, visat helhetsperspektiv eller på annat sätt visat på goda resultat i sitt uppdrag på arbetsplatsen.

Fem glada medarbetare. Foto.

Personalen är vår viktigaste resurs

I Orsa kommuns verksamheter jobbar många otroligt duktiga medarbetare.
De bidrar alla till Orsas rykte som en attraktiv och kvalitativ kommun.

Orsa kommun kommer att dela ut ett pris till Årets medarbetare.

Priset ska gå till en enskild medarbetare eller till ett arbetslag som

 • bidrar till förbättring och utveckling i det dagliga arbetet
 • skapar arbetsglädje
 • gör det lilla extra
 • visar stort engagemang för sitt arbete
 • är en god ambassadör för Orsa kommun.

Nominering

Alla får lämna förslag, det kan vara en kollega, en chef, en anhörig, en kommunmedborgare, en besökare med flera. Det är kommunens ledningsgrupp som utser Årets medarbetare och som beslutar om priset. Vinsten varierar från kompetensutveckling till bonus på lön. Prisutdelningen sker i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige.

Du som lämnar in ett förslag ska ange

 • vem eller vilka du vill nominera (ange namn, avdelning, skola eller enhet)
 • i vilken verksamhet medarbetarna jobbar
 • en motivering till ditt förslag.

Förslag skickas till personal@orsa.se. Skriv ”Årets medarbetare” som rubrik i mejlet.
Förslag ska vara inlämnade senast 31 oktober.

Priset ska gå till en enskild medarbetare eller till ett arbetslag som

 • bidrar till förbättring och utveckling i det dagliga arbetet
 • skapar arbetsglädje
 • gör det lilla extra
 • visar stort engagemang för sitt arbete
 • är en god ambassadör för Orsa kommun.

Du som lämnar in ett förslag ska ange

 • vem eller vilka du vill nominera (ange namn, avdelning, skola eller enhet)
 • i vilken verksamhet medarbetarna jobbar
 • en motivering till ditt förslag.

Förslag skickas som e-post till personal@orsa.se.

Skriv ”Årets medarbetare” som rubrik i mailet.
Förslag ska vara inlämnade senast 31 oktober.

Det går också bra att lämna in ditt förslag på kommunhuset eller skicka till
Orsa kommun
Box 23
794 21 Orsa.
Märk kuvertet med ”Årets medarbetare”

Om du vill kan du använda blankett nedan.

Det är kommunens ledningsgrupp som utser Årets medarbetare och som beslutar om priset. Vinsten varierar från kompetensutveckling till bonus på lön.

Prisutdelningen sker i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023