Bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en central stödfunktion för att tillsätta vikarier till verksamheterna i Orsa kommun. Samarbete sker med ansvarig chef för effektiv planering av ersättare. Kompetens och kontinuitet ska säkerställas så långt det är möjligt. Bemanningsenheten tar även emot och hanterar intresseanmälningar för arbete vid behov.

medarbetare

Bemanningsenhetens personal tar emot dina samtal och bokar vikarier till verksamheterna

Bemanningssamordnarna tar emot beställningar av vikarier från verksamheterna och bokar på efter behov. Urval sker från de personer som anmält sitt intresse för arbete och tillsammans med chefen för verksamheten skrivs ett anställningsavtal för intermittent arbete.

Vid hanteringen av timavlönade vikarier sker samarbete även vid den inledande introduktionen om förutsättningarna för att jobba i Orsa kommun, som t ex schemaplanering i Besched.

Vad händer när jag skickat in min intresseanmälan?

  • Anmälningar fördelas till de arbetsområden som angetts i ansökan.
  • Ansvarig chef gör en bedömning om den sökande ska anställas, vanligtvis genom en intervju. Om du blir kallad till intervju ska du ta med ett utdrag ur Belastningsregistret.
  • Bemanningsenheten kallar den sökande till ett inledande introduktion.
  • Ansvarig chef ansvarar för att anställningsavtalet skrivs på tillsammans med arbetstagaren och planerar arbetsplatsspecifik introduktion.
  • Om allt går bra börjar Bemanningsenheten boka på arbetspass, när behov uppstår, enligt den tillgängliga tid arbetstagaren visat och lagt upp i schemasystemet. (Ingen tillgänglig tid=ingen möjlighet till bokning)
  • Du får alltid återkoppling av din intresseanmälan, även om du inte är aktuell för anställning.
Senast uppdaterad: 5 mars 2021