Bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en central stödfunktion för att tillsätta vikarier till verksamheterna i Orsa kommun. Samarbete sker med ansvarig chef för effektiv planering av ersättare. Kompetens och kontinuitet ska säkerställas så långt det är möjligt. Bemanningsenheten tar även emot och hanterar intresseanmälningar för arbete vid behov.

En kvinnlig medarbetare på Bemanningsenheten arbetar med att boka vikarier via datorn. Foto.

Bemanningenhetens personal tar emot dina samtal och bokar vikarier till verksamheterna

Bemanningssamordnarna tar emot vikariebeställningar från verksamheterna och bokar in vikarier efter behov. De vikarier som bokas sker utifrån anmält intresse för arbete inom berörd verksamhet och tillsammans med chefen för verksamheten skrivs ett anställningsavtal för intermittent arbete.

Vid hanteringen av timavlönade vikarier sker samarbete även vid den inledande introduktionen om förutsättningarna för att jobba i Orsa kommun.

Hur lämnar jag mitt intresse för jobb som timavlönad vikarie?

  • Normalt finns en annons ute där du kan anmäla ditt intresse: orsa.se/jobbahososs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Finns det ingen annons kan du alltid skicka in en ansökan till Bemanningsenheten, se mejladress nedan. Bemanningsenheten skickar din ansökan vidare till ansvarig chef.
  • Ansvariga chefer hanterar ansökningar kontinuerligt.
  • Ansvarig chef gör en bedömning om den sökande ska anställas, vanligtvis genom en intervju. Om du blir kallad till intervju ska du ta med ett utdrag ur Belastningsregistret.
  • Bemanningsenheten skickar information till dig hur du gör för att visa att du är tillgänglig för arbetspass . Om du utöver det vill ha en utförligare genomgång i vårt schemaläggnings- och bemanningssystem är du välkommen att kontakta Bemanningsenheten.
  • Ansvarig chef ansvarar för att anställningsavtalet skrivs på tillsammans med arbetstagaren och planerar arbetsplatsspecifik introduktion.
  • Om allt går bra börjar Bemanningsenheten boka på arbetspass, när behov uppstår, enligt den tillgängliga tid arbetstagaren visat och lagt upp i schemasystemet. (Ingen tillgänglig tid=ingen möjlighet till bokning)
  • Du får alltid återkoppling av din intresseanmälan, även om du inte är aktuell för anställning.
Senast uppdaterad: 15 augusti 2023