Förmåner

Publicerad: 20 december 2023

Vi strävar efter att du ska trivas och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och en trygg anställning.

Bro

Läs mer om våra förmåner genom att trycka på respektive plusbox.

Balans mellan arbete och fritid

Som medarbetare i Orsa kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du hela 31 dagar och när du fyllt 50 år får du 32 dagar.

Du har även möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Om du semesterväxlar får du fem eller sex extra dagar, beroende på hur många ordinarie semesterdagar du har.

Som nyanställd kan det också vara bra att känna till att du får ta ut semester redan samma år som du tjänar in den.

I flera av Orsa kommuns verksamheter tillämpas flexibel arbetstid, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att själv påverka din arbetstid inom givna ramar med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

I några av Orsa kommuns verksamheter kan du som medarbetare ha möjlighet att regelbundet arbeta på distans, exempelvis hemifrån. Om det finns förutsättningar i verksamheten görs en överenskommelse om distansarbete mellan ansvarig chef och dig som medarbetare.

Som medarbetare i Orsa kommun har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt 18 månader.

Du som har barn under 8 år har möjlighet att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av heltid.

Trygg anställning

Utöver den tjänstepension som Orsa kommun står för har du även möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxlingen innebär att du som medarbetare avstår ett överenskommet belopp av din lön varje månad. Beloppet dras från bruttolönen och betalas till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension.

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Medarbetare i Orsa kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Din hälsa är viktig för oss

Orsa kommun som arbetsgivare vill uppmuntra dig till en sund livsstil genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag som ersätter en del av kostnaderna för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden. Bidraget är 1 200 kronor per år och medarbetare.

Orsa kommun strävar efter att främja sina medarbetares hälsosamma livsstil och bidra till en bättre miljö med färre bilar och renare luft. Som ett led i detta får du som medarbetare möjlighet att hyra förmånscykel och bekosta den via bruttolöneavdrag.

Om du behöver hjälp, råd eller stöd som gäller din arbetsmiljö kan du alltid vända dig till din chef och ibland kan ni komma fram till att det behövs extra stöd från företagshälsovården. Vi har företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Senast uppdaterad: 20 december 2023