Praktik och arbetsträning

Du som står utanför arbetsmarknaden kan genom kommunen få hjälp att få praktik eller arbetsträning med mål att hitta en väg till egen försörjning. Via En dörr in (EDI), som ett samarbete mellan Orsa kommun och olika myndigheter, kan du få ytterligare hjälp att förändra din livssituation.

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens resurs för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vårt syfte är att stärka och stimulera varje individ till att komma ut i egen försörjning så snabbt som möjligt.

Vi på Arbetsmarknadsenheten samverkar med andra myndigheter och kommunala verksamheter.

Arbetsträningsställen

Orsa kommun har ett antal arbetsträningsställen med olika inriktning för människor som behöver hjälp med att komma närmare arbetslivet. Genom arbetsträning har du möjlighet att prova på arbetslivet utifrån dina egna förutsättningar.

Våra arbetsträningsställen:

En dörr in – EDI

En dörr in är till för dig som vill förändra din situation, till exempel komma ut på arbetsmarknaden. Här får du hjälp av ett team bestående av representanter från Orsa kommun och olika myndigheter.

EDI är ett komplement till varje enskild myndighet. I EDI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället med personal från:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Landstinget

EDI-teamet finns oftast på plats på Arbetsmarknadsenheten på Orsa Lärcentrum, torsdagar jämna veckor, mellan klockan 13.00–16.00.

Du kan även fylla i en blankett för anmälan att du vill träffa EDI-teamet. Blanketten finns att hämta på Arbetsmarknadsenheten på Orsa Lärcentrum, Barkgatan 22.

Hur går ett möte till?

Efter att vi har fått in din ansökan blir du kallad till ett första besök. Vid ditt första besök kommer du att få träffa ett par personer som arbetar i teamet och tillsammans med dig samtalar vi kring din situation. Efter ditt besök gör teamet en sammanfattning av vad som diskuterats och tittar på möjliga förslag för dig att gå vidare med. Oftast bokar vi en andra träff med dig för att du ska kunna vara delaktig i det som teamet diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.

Samtycke och tystnadsplikt

För att personalen i teamet ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att de tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för samtycke som du kan fylla i innan eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt.

Tillsammans bildar ovannämnda myndigheter ett EDI-team. Teamet är experter på de egna verksamheterna, och har god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommun och andra aktörer. EDI-teamet fungerar rådgivande för både dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Är du i behov av en träff med EDI-teamet?

För att få hjälp hos EDI har du en vilja att förändra din situation. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon anhörig att komma i kontakt med EDI. En handläggare från någon av myndigheterna kan också hjälpa dig att få komma till EDI-teamet.

Senast uppdaterad: 3 april 2024