EU-valet 9 juni 2024

Personer står i kö och väntar på att få rösta i valet. Foto.

Du kan antingen rösta via eget bud eller boka en ambulerande röstmottagare.

Rösta via bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

När du budröstar behöver du ett vittne och särskilt material för att rösta.
Rösta med bud - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du vill vara bud

Om du vill hjälpa en närstående kan du vara bud. Det som krävs för att vara bud är att du har fyllt 18 år och kan visa upp en ID-handling när du lämnar in budrösten.

Boka en ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med en ambulerande röstmottagare. Röstmottagaren kommer till ditt hem eller till en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Vi erbjuder inte någon valskjuts.

Kontakta oss om du vill rösta med bud eller boka en ambulerande röstmottagare på telefon 0250-55 21 00.

Under nedanstående tider kan du mellan 22 maj–9 juni förtidsrösta i kommunhuset:

  • Tisdag, onsdag och fredag klockan 12. 00–16.00
  • Måndag och torsdag klockan 12.00–19.00
  • Lördag och söndag klockan 10.00–13.00
  • På valdagen den 9 juni 2024 klockan 8.00–21.00

Obs! 6 juni räknas som en söndag

Läs mer om förtidsröstning på valmyndighetens sida:
Förtidsrösta – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.


Alla som har rösträtt får ett röstkort skickat till sin folkbokföringsadress. Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i och vilken vallokal du tillhör.

Tappat bort röstkort

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort utskrivet, det kallas dubblettröstkort.

Du kan kontakta oss, Valmyndigheten, Länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort.

Röstkort - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Politiska frågor och synpunkter

Politik och demokrati – Orsa kommun

Synpunkter om röstningen

Lämna synpunkter – Orsa kommun

Överklaga valresultat

Vänd dig till Valprövningsnämnden för att överklaga valresultatet.

Valprövningsnämnden Länk till annan webbplats.

Läs mer på Valmyndighetens sida om kommande val.

Kommande valår - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024