Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga utskott och nämnder.

Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Senast uppdaterad: 26 april 2024