Arbetsmarknad och Integrationsenheten

Telefon

Kommunens kontaktcenter: 0250-55 21 00

Telefon 2

Abdirahman Nur: 0250-55 21 98

Telefon 3

Anne Kasenene: 0250-55 23 02

Telefon 4
Samah Saeed: 0250-55 22 88

Telefon 5

Mimmi Johnsson: 0250-39 6 23

Telefon 6

Fredrik Bergfors: 0250-55 21 34

Telefon 7

Leif Pihl: 0250-55 22 75

Telefon 8

Anders Rosell: 0250-55 21 20

Telefon 9

Johanna Bergman: 0250-55 21 69

Besöksadress

Orsa Lärcentrum, Barkgatan 20, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.