Miljö- och byggnadsförvaltningen

Roll eller funktion

Miljöenheten

Telefon
Besöksadress

Lillågatan 2 A, Orsa

Postadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen

792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.