Upphandlingsenheten

Roll eller funktion

Enheten ansvarar för Mora kommuns upphandling av varor och tjänster och är stödfunktion för Älvdalen och Orsa i deras upphandlingar.

Telefon

Mora kommuns växel: 0250-260 00

Besöksadress

Fredsgatan 16, Mora

Postadress

Mora kommun, 792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.