Carolina Sandvik

Roll eller funktion

Chef Gemensamt stöd och medborgarservice

Carolina Sandvik, chef för gemensamt stöd och medborgarservice. Foto.
Telefon
Besöksadress

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.