Eva Lena Johansson

Roll eller funktion

Skoladministratör Digerbergets skola

Telefon
Besöksadress

Digerbergets skola, Sjukallgata 8, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besökstid: 07.30–10.00 (vardagar)

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.