Johan Hed

Roll eller funktion

Kommunpolis

Telefon
Besöksadress

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Postadress

Polisen, Box 1804 , 701 18 Örebro

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.