Marit Byström

Roll eller funktion

Skolsköterska på Bergetskolan och Digerbergets skola

Telefon
Besöksadress

Bergetskolan/Digerbergets skola

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besökstider

Digerbergets skola
Mån 8-12, tis 8-16

Bergetskolan
Ons 8-12, tors 8-16


Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.