Mikael Thalin

Roll eller funktion

Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande (C) - Orsa kommun

Mikael Thalin, kommunalråd (C).

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.