Tone Lindberg

Roll eller funktion

Enhetschef Lillåhem

Telefon

0250-55 24 19

E-post

tone.lindberg@orsa.se

Besöksadress

Lillåhem, Parkgatan 2, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.