Bli leverantör till Orsa kommun

Orsa kommun vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer i att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

Leverans av varor till Orsa kommun. Varubud kommer med en liten kartong i famnen.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Du kan ta del av vilka upphandlingar som pågår just nu i vårt upphandlingsverktyg e-Avrop.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023