Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet.

Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter
I Orsa kommun är ingen verksamhet konkurrensutsatt.

Fristående förskolor och skolor
Inom barn och utbildning kan enskilda ansöka om att starta fristående verksamhet. Kommunen eller Skolinspektionen ska godkänna starten i förväg.

I Orsa finns två enheter som bedriver fristående verksamhet: Grindens förskola, som drivs av Orsa församling, samt Skattunge friskola som bedriver förskola, fritidshem samt grundskola årskurs F - 6.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023