Markanvisning

Publicerad: 20 december 2022 Uppdaterad: 7 juni 2023

Här hittar du som är byggintressent de markanvisningstävlingar som kommunen har tillgängliga.

3D-skisser över nya särskilda boendet Slipstenen.

Inga aktuella markanvisningar för närvarande

Senast uppdaterad: 7 juni 2023